marmaris yeni sayfa
16-09-2020
Erol UYSAL

Erol UYSAL

KENT MECLİSLERİ NEDEN VAR?

Benim de Konuk Yazar statüsünde Marmaris yerel ‘Yeni Sayfa Gazetesi’ne yazı gönderirim.  Sağ olsun, Yazı İşleri Müdürü Sayın Arzu Sarıtaş bunları yayına koyar.  Anılan gazetenin son sayılarında benim de daha önceki yazılarımda değindiğim konulara gazetenin baş sayfasında değinilmiş. Bunlara yayın tarihi itibariyle önceliklerine bakarak kısaca değinmek hakkımı kendimde buluyorum. Buyurun okuyalım.   

Gazetenin 15 Eylül 2020 tarihli ön sayfasında büyük puntolarla ‘Kim Engelliyor ? sorusu ile başlayan yazının haber konusu ‘Yapay Resif olarak denize atılacak olan hurdaya ayrılmış tankın durumuna ve ilgililerin bu konuda düşündüklerine yer verilmiş. Bu tankın önce limana atılması söz konusu olduğunda ben de bir Marmarisli olarak bir yazımda karşıydım. Sonra anılan tankın limana değil, liman dışına 7 m. Derinlikte bir yere atılacağı ifade edildi. Daha önce resif atılan bazı yerler örnek gösterilerek aradan geçen yıllara rağmen tankın deniz dibine dalma amaçlı turizm hareketine yardımcı olacağı gerekçe gösterildiği halde bir türlü iznin verilmediği sorgulanıyor. Ben ilk yazımda liman içine tankın resif olarak atılmasına kişisel olarak karşıydım. Sonuçta ben bir vatandaşım. Bunu teknik ve estetik açıdan uzman kişilerin değerlendirmesi daha doğru olur. Böyle durumlarda Marmaris Kent Konseyi’nin görüşlerinin de alınması gerekir. Limanımızın doğal ve suni kirlenmekte olduğunu biliyor, görüyoruz. Ancak tank yerine miadını dolduruş bir Karadeniz taka veya gulet ahşap teknesinin resif görevini deniz dibi peyzajına daha uyacağını düşündüğümü burada yine belirtmek isterim.  

Yine bizim Marmaris Yeni Gazetenin son sayısında geçen yıl yapılan ve bu yıl yine 18-20 Eylül 2020 günlerinde dünyada 5.  Marmaris’te 2. Araba RALLİ  Yarışması’na ‘Marmaris Kent Konseyi’nin karşı çıktığını okuyoruz. Bana göre, bu konuda Kent Konseyimiz bu karşı çıkışı yapmakta gecikmiştir. Düşünce ve tepki doğrudur. Bu geçtiğimiz yıl yapılan yarış sonrası yapılmalıydı. Yağmurlar az. Doğa, çevremizdeki ağaçlar kuruma tehlikesi altındadır. Bal arıları doğada beslenemediğinden yaşam mahallerine gelmeye başladılar. Bunlara su ve nem yerine toz serpecek olursak yeşil Marmaris’i kurak bir turizm cehennemine dönüştürürüz. Marmaris’e yapılan veya konulan bir taş halkın ve doğanın yararına olmalıdır. Yapılması gereken bunun kararının belediye meclislerinde ve Kent Konseylerinde alınmasındadır. İlgili Bakanlığa bir raporla yazılmasıdır. O zaman böyle olaylarla yüz yüze gelmeyiz, “Kim bunu engelliyor veya izin veriyor” ikilemine düşmeyiz. “Turizme, tanıtıma ve girdilere parasal etkisi var mıdır” denirse “vardır” diyebiliriz.  Ama para her şey değildir. Yaşadığımız cenneti çocuklarımıza bırakmak için de sorumluluklarımız vardır.  Erol Uysal 16 Eylül 2020    

 

Bu makale 2263 defa okunmuştur.
MAKALE YORUMLARI